A projektről

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZA DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉT

Derecske Város Önkormányzata összességében 150.000.000 Ft támogatásból valósította meg a hat önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítését. A 150.000.000 Ft összköltségű beruházás eredményeként a hat épület elektromos energia igényének kielégítése céljából napelemes rendszerek telepítése történt meg, valamint 2 épület esetében a fűtés korszerűsítés hősszivattyús rendszerek telepítésével valósult meg. A projekt mely közvetlenül kapcsolódik az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott stratégiai célokhoz, s szervesen kapcsolódik nemcsak a megyei és országos célokhoz, hanem az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés céljához, melyet a Nemzeti Reform Program tűzött ki, illetve a 2020-ig megvalósuló Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervhez. A megvalósulással teljesül az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiafelhasználásának, racionális energiagazdálkodásnak az elősegítése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása, a megújuló energiaforrások használata.

A projekten belül a napelemes rendszerek telepítése, valamint a hőszivattyús rendszer kiépítése 2017. november 01-jén kezdődött meg, a projekt befejezésének napja pedig 2018. december 31.

A projekt keretében az alábbi 6 épület primer elektromos energia igényének kielégítésére, 6 helyszínen 8 db napenergiára alapuló Háztartási Méretű Kiserőmű kialakítása történt meg összesen 216 kVA névleges teljesítménnyel. A 8 db HMKE kapacitásának meghatározása: épületek primer elektromos energia fogyasztása + levegő hőszivattyúk elektromos energia igénye.

  • 4130 Derecske Lengyel u. 1. 1535/1  Középiskola (1 db20 kVA HMKE)
  • 4130 Derecske Köztársaság u. 126. 1529 hrsz. Járási Hivatal  (1 db 20 kVA HMKE)
  • 4130 Derecske Köztársaság u. 99. 1/2 hrsz. Középiskola kollégium (1 db 20 kVA HMKE)
  • 4130 Derecske Szováti út. 2. 1518 hrsz. Általános iskola (1 db 30 kVA HMKE)
  • 4130 Derecske Bocskai u. 6. 1363 hrsz. Idősek napközi Otthona (1 db 10 kVA HMKE + 23 KW hőszivattyú)
  • 4130 Derecske Kossuth u. 18/a 834/1 hrsz. Sportcsarnok (2 db 40 kVA és 1 db 36 kVA HMKE  + 161 KW hőszivattyú)
  • 4130 Derecske Kossuth u. 18/a 834/1 hrsz. és 4130 Derecske Bocskai u. 6. 1363 hrsz. helyszíneken kerül megvalósításra a fűtési energiatermelő rendszer korszerűsítése levegő hőszivattyús rendszerek telepítésével. 23 KW + 161 KW  = 184 KW hőszivattyú kapacitás.

Kivitelező: Hajdusol Kft.

A projekt eredményeként nem csak az intézmények működtetési költségei csökkennek, hanem a derecskei lakosok szemléletformálásához is hozzájárulunk környezettudatosságuk tovább nő. Az intézményeket használó lakosok, különös tekintettel a gyermekekre mindennap megtapasztalhatják a megújuló energiák hasznosságát. A megvalósult beruházásnak köszönhetően a megújulú energiával egy tisztább környezetben élhetnek, csökken a település ökológia lábnyoma.

Projekt honlap

Kommunikációs terv

Záró sajtóközlemény